Skola24 är ännu inte anpassad för den webbläsare du nu använder. I dagsläget kan Skola24 användas med Internet Explorer, Firefox, Chrome samt Safari.

Underhållsarbete 8-9 juli 2016-06-23
Ett underhållsarbete kommer att genomföras från den 8:e juli kl. 17:00 till den 9:e Januari kl. 12:00. Under denna tid kommer Skola24 inte att vara tillgängligt.